تبلیغات
ظهراب مددی - و اما بعد
خانه پست الکترونیک RSS ارسال پیام RSS

و اما بعد

عمومی | سرآغاز

در زمانی که خود را آماده ی نشاندن مطالب در این وب می کردم متأسفانه آرمین  برادرزاده ی سی و پنج ساله ام را که یک فرزند پسراز او به جا مانده است در یک حادثه ی ناگوار روز چهارم دی ماه ناباورانه از دست دادیم و ما را در غم  جانکاهی فرو برد به طوری که به قول خودمان دل و دماغی برایمان نماند و از شوک از دست دادن او هنوز بیرون نیامده ایم.
 با این حال این چند واژه را با بزرگواری خود به عنوان «درآمد» پذیرا باشید تا بماند مطالب دیگر.
نکته ی دیگر: پیش از این گفتم که طراح اصلی این وب  پسرخواهرم است و همه ی زحمتش به فارسی زبان ها به گردن و به گفته ی خودمان به گُرده ی اوست  نام این صفحه را نام خودم من نهادند که دوست داشتم واژه ای بختیاری باشد تا نام خودم .چند روز پیش نمی دانم چه شد که ناخودآگاه واژه ی «لَوکه» lawke بر زبانم جاری شد و به نظرم نام مناسبی برای این صفحه آمد.چنین شد که از فرزاد عزیز خواستم که این واژه ی اصیل و زیبا را بربالای این صفحه بنشاند.